Skip to main content

Widok Podsumowanie zgodności

Widok Podsumowanie zgodności pozwala sprawdzić zgodność obiektu Oracle. Aby wyświetlić ten widok, przejdź do zakładki Przegląd Oracle > Omówienie produktów, a następnie z listy Wybierz widok wybierz pozycję Podsumowanie zgodności.

W sposób opisany poniżej możesz wybrać widok Podsumowanie licencji lub Trend zgodności.

Podsumowanie licencji

Można wyświetlić podsumowanie zgodności wg typu produktu lub produktu. Kliknij przycisk FiltrOracleFilter.png, a następnie określ kryteria filtrowania, wybierając spośród dostępnych list w następujący sposób:

 • Aby wyświetlić widok Zgodność wyszczególnionych według typu produktu, wybierz pozycję Typ produktu z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  Kluczowe liczby powyżej wykresu wskazują zgodność dla wszystkich produktów Oracle w obiekcie.

 • Aby wyświetlić Zgodność dla wybranego typu produktu, która została wyszczególniona według produktów, wybierz pozycję Produkt z listy Grupa danych, a następnie wybierz typ produktu z listy Typ produktu oraz typ wskaźnika z listy Typ wskaźnika.

  Kluczowe liczby powyżej wykresu wskazują zgodność dla wszystkich produktów Oracle w ramach wybranego typu produktu.

W przypadku każdego produktu lub jego typu, za pomocą paska na wykresie pokazano łączną liczbę licencji podzieloną na:

 • Pozostała liczba - liczba licencji, które pozostały do przypisania w celu osiągnięcia zgodności.

 • Nadmiarowo przypisane - liczba licencji, które zostały przypisane ponad wskazaną wartość.

 • Prawidłowo przypisane - liczba licencji, które przypisano prawidłowo.

 • Liczba nieprzypisanych - liczba dostępnych licencji, które nie zostały przypisane.

Aby wyświetlić dokładną liczbę, wskaż odpowiedni fragment paska.

Powyżej wykresy znajdują się następujące liczby określające zgodność:

 • Łączna liczba licencji - łączna liczba licencji.

  Łączna liczba licencji obliczana jest na podstawie danych przesyłanych z portalu OMO.

 • Przypisane licencje - liczba prawidłowo przypisanych licencji.

 • Nieprzypisane licencje - liczba licencji, które nie zostały przypisane.

 • Nadmiarowo przypisane - liczba licencji, które zostały przypisane ponad prawidłową wartość.

 • Wymagana wartość - liczba licencji wymagana do zapewnienia zgodności.

Trend zgodności

Trend zgodności jest pokazywany na wykresie dla szczegółowego zestawu typu produktu, produktu oraz typu wskaźnika. Wybierz przycisk Filtr OracleFilter.png, a następnie określ wybrany Typ produktu, Produkt i Typ wskaźnika poprzez wybranie elementu z pojawiających się list.

Trend zgodności jest domyślnie wyświetlany dla trzech ostatnich miesięcy. Wybierz zakres dat, aby wyświetlić trend zgodności dla innego okresu czasu.

Aby wyświetlić dokładne wartości dla danego trendu, wskaż kropkę na linii przedstawiającej określony punkt czasu.

Możesz wybrać wyświetlenie tego trendu, wszystkich informacji lub wybranego zestawu:

 • Wymagania

 • Przypisania

 • Zgodność

 • Dostępna ilość

 • Trend

Uwaga

Możesz ukryć linie wykresu, aby wyświetlić tylko dany zbiór linii. Aby ponownie wyświetlić wszystkie linie, odśwież stronę.

Spostrzeżenia

Sekcja Spostrzeżenia widoku Podsumowanie zgodności wyróżnia obszary potencjalnych okazji do optymalizacji wydatków, np.:

 • Nadmiarowo przypisane

 • Nieprzypisane licencje

Dla każdego obszaru podawane są informacje o potencjalnej optymalizacji wraz z łączem do raportu zawierającego bardziej szczegółowe informacje.