Skip to main content

Zarządzaj wtórnymi prawami użytkowania

Dzięki funkcji licencjonowania wtórnych praw użytkowania jedna licencja obejmuje dwie instalacje tej samej aplikacji na dwóch oddzielnych komputerach, np. na jednym komputerze stacjonarnym i jednym laptopie. Wtórne prawa użytkowania muszą zostać aktywowane dla aplikacji, a połączenie – ustanowione między dwoma komputerami.

Aktywuj wtórne prawa użytkowania

 1. Przejdź do aplikacji.

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

 3. W zakładce Ustawienia licencji zaznacz pole wyboru Aktywuj wtórne prawa użytkowania.

 4. Kliknij Zapisz.

Ręcznie określ komputer siostrzany

 1. Przejdź do głównego komputera (komputer stacjonarny, komputer roboczy).

 2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj komputer.

 3. W zakładce Ogólne kliknij ikonę Wybierz hosta SearchIcon2.

  Pojawi się okno dialogowe Szukaj komputera.

 4. Wpisz kryterium wyszukiwania, aby znaleźć komputer siostrzany (laptop, komputer domowy), a następnie kliknij przycisk Szukaj. Wyświetlana jest lista komputerów spełniających kryterium wyszukiwania.

 5. Wybierz komputer siostrzany, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij Zapisz.