Skip to main content

Przykład zgodności 4

Ten przykład przedstawia, gdzie w oprogramowaniu Snow License Manager można wyświetlić informacje na temat wyłączeń zgodności oprócz Przegląd administracyjny

compliance_example_4_manual_exclusion.png

Wyświetlając zakładkę Zgodność dla aplikacji można uzyskać informacje na temat wyłączeń zgodności.

compliance_exclusion_licenses_tracking.png

Wyświetlając zakładkę Aplikacje dla aplikacji można uzyskać informacje na temat wyłączeń zgodności, w przypadku których stan uprawnień to Brak wymagań.

compliance__example__4__remark.png

Wyświetlając zakładkę Aplikacje dla komputera można wyświetlić wiersze z oznaczeniem „EXC” informującym o wyłączeniu zgodności.

Wyłączenia zgodności w raportach

Wymienione poniżej raporty są powiązane z funkcją wyłączenia zgodności wprowadzoną w programie Snow License Manager 9:

  • Zawiera m.in. nazwę komputera i wyłączonej aplikacji.

    W kolumnie Powód wskazany jest powód wyłączenia.

  • Zawiera podsumowanie zgodności dotyczące aplikacji.

  • Zawiera informacje umożliwiające monitorowanie licencji według komputera.

    Po dodaniu kolumny Powody dostosowania wymogów dla elementów objętych wyłączeniem wyświetlana jest informacja „Wyłączenia ręczne”.

  • Powyższe cztery raporty Windows Server Assessment mogą zawierać kolumnę o nazwie Wyłączone Windows Server VM, w której wskazywana jest liczba wyłączonych Windows Server VM.

W przypadku raportu Podsumowanie zgodności można na przykład dodać kolumny „Wyłączenia ręczne” i „Powody dostosowania wymogów”, w których wskazywana jest liczba wyłączeń dokonanych ręcznie dla konkretnej aplikacji oraz powody takiego działania.

compliance__example__4__report_compliance_summary.png