Skip to main content

Zarządzaj listami

Listy to łatwy sposób na zarządzanie i wyszukiwanie informacji podczas codziennego użytkowania SLM Web UI. Istnieją trzy różne typy list;

Pokaż listę dla danego typu

Opis

Pokaż listę wszystkich

Ten typ listy jest dostępny dla aplikacji, komputerów, urządzeń, urządzeń mobilnych, użytkowników, umów oraz licencji. Generuje on listę zawierającą wszystkie wiersze z wybranymi informacjami w określonej kategorii. Można wtedy posortować i przefiltrować informacje.

Szukaj

Wszystkie wyniki wyszukiwania są wyświetlane jako listy. Różnica w porównaniu z opcją Pokaż listę wszystkich polega na tym, że treść można przefiltrować i zapisać wyszukiwania do późniejszego użytku.

Raporty

W sekcji raportów dostępne są wstępnie skonfigurowane raporty zapasów dla bardziej zaawansowanych celów raportowania. Raporty te można przefiltrować i zaplanować ich automatyczną generację.

W listach wszystkie wiersze są klikalne i prowadzą do szczegółowego widoku wybranego komputera, użytkownika itp. Po powrocie do listy wyświetli się ona w taki sam sposób, jak w momencie jej opuszczenia, bez grupowania elementów i/lub zastosowania jakichkolwiek filtrów.

Wszystkie listy stosują domyślnie podział na strony i mają włączoną obsługę plików cache, które przechowują początkowo załadowane dane. Aby przeładować/odświeżyć treść listy, wybierz polecenie Odśwież z menu kontekstowego.

Filtrowanie

Treść listy można modyfikować poprzez użycie filtrów:

 • Wpisz kryteria filtrowania w polub poniżej nagłówka kolumny (nie jest potrzebny symbol wieloznaczności) i odczekaj sekundę, zanim lista się ponownie załaduje.

  Wyświetlone zostaną tylko wiersze spełniające kryteria filtra.

filtering.png

Sortowanie

Domyślnie lista jest posortowana według pierwszej kolumny, ale można ją posortować według innej kolumny.

 • Aby posortować listę według innej kolumny niż pierwsza kolumna, kliknij na nagłówek kolumny.

 • Aby odwrócić kolejność sortowania, kliknij ponownie na ten sam nagłówek kolumny.

Wybraną kolejność sortowania wskazuje strzałka w nagłówku kolumny.

sorting

Grupowanie

Aby pogrupować treść listy:

 • Przeciągnij nagłówki kolumn do obszaru grupowania powyżej listy. Treść listy może zostać pogrupowania na kilku poziomach poprzez przeciągnięcie dwóch lub więcej nagłówków do obszaru grupowania.

Domyślnie szczegóły grupy są ukryte. Kliknij strzałkę po lewej, aby rozwinąć grupę.

grouping.png

Wybór kolumny

Użyj funkcji Wybór kolumny, aby dodać kolumny, które nie są wyświetlane domyślnie lub usunąć niepotrzebne kolumny.

 1. W menu kontekstowym kliknij Wybór kolumny.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz kolumny.

 2. Aby dodać kolumnę do listy, przeciągnij i upuść kolumnę na nagłówek listy.

 3. Aby usunąć nagłówek z listy, przeciągnij go z powrotem i upuść w oknie dialogowym Wybierz kolumny.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Wybór kolumny kliknij RemoveWhite w prawym górnym rogu.

columnselector

Zaznacz wszystkie elementy

Jeśli zaznaczono pole Zaznacz wszystkie na górze listy, to zaznaczone są tylko elementy widoczne na bieżącej stronie.

selectallitems

Aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście z wieloma stronami, kliknij ikonę Pokaż wszystkie strony NoPaging a następnie zaznacz pole Zaznacz wszystkie.