Skip to main content

Zarządzanie oprogramowaniem (Software Asset Management, SAM)

Zarządzanie oprogramowaniem, ang. Software Asset Management, lub SAM, definiuje się w systemie ISO jako „skuteczne zarządzanie, kontrolę i ochronę zasobów w postaci oprogramowania w danej organizacji”.

Globalny właściciel SAM to osoba na poziom centrali organizacji, która odpowiada za zarządzanie oprogramowaniem. Lokalny właściciel SAM to osoba, która odpowiada za SAM w określonym węźle lub sekcji organizacji. Lokalni właściciele SAM podlegają globalnemu właścicielowi SAM.